poniedziałek, 23 lutego 2009

bet i lamed


Pierwszą literą Tory jest „bet” – która rozpoczyna słowo „bereszit” – „na początku”. Ostatnią jest „lamed” – która kończy słowo „Jisra’el” – „Izrael”.

Łącząc litery „bet” i „lamed” otrzymamy słowo „bal” – „nic”.
Odwracając jednak ich szyk – utworzą słowo „lew” – „serce”.

Żydzi uczą, że jeżeli człowiek służy Bogu ze świadomością, że jest „niczym”, a jednak stara się Mu służyć całym swoim sercem, to jest to mu policzone, jakby zachował całe Prawo Boże, te które zawiera się między pierwszą a ostatnią literą Tory.

Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daję łaskę
(List Jakuba Apostoła 4:6).


Dużo POKORY i jeszcze więcej SERCA, ot recepta do Bożego błogosławieństwa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz