wtorek, 10 lutego 2009

niebo


Haszamajim to piąte słowo Bereszit („na początku”) – Księgi Rodzaju, rozpoczynającej list Boga – Ojca do ludzi.

Bereszit bara Elohim et haszamajim weet haarec.
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.

Niebo. Nasz dobry Ojciec przewidział to miejsce zanim stworzył świat, zanim stworzył człowieka. Miejsce, do którego zaprasza człowieka, oczekując tylko jednego – odwzajemnienia MIŁOŚCI.

„Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa” – pisze apostoł Paweł, wyrażając tęsknotę wszystkich ludzi kochających Pana Boga i Jego Syna.

Niebo. Rzeczywistość przyszłości. Miejsce do którego dążę, tęsknię, oczekuje.

Istnieje jednak pewien sposób patrzenia na życie, który daje namiastkę nieba Bożego już dziś. Istotą tego sposobu patrzenia jest NAUKA. Nauka Bożego patrzenia na świat. Jak to zrobić? Patrzyć sercem. To jedyna droga, by „wpatrywać się nie w to, co widzialne, lecz w to,co niewidzialne.”

Niech to miejsce będzie miejscem gdzie będziemy uczyć się uwrażliwiać na Słowo Boga do nas skierowane i wyczekiwać, i może już dziś – dotykać NIEBA, zasiadając u stóp Jezusa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz