czwartek, 12 lutego 2009

ofiara


Dzisiejsze rozumienie roli starotestamentalnej ofiary dla Boga odbiega od prawdziwego jej znaczenia. Słowo ofiara kojarzy się bowiem z utratą czegoś na rzecz drugiej osoby, która ów ofiary potrzebuje lub ma pragnienie jej otrzymania. Czytając Pięcioksiąg Mojżeszowy mogłoby się tak wydawać: kiedy człowiek zgrzeszył – Bóg żąda ofiary przebłagalnej;kiedy zebrał pierwsze plony – Bóg żąda pierwocin płodów roli, itd.

Natomiast hebrajskie „korban” („ofiara”) związane jest ze słowem „karow” – „blisko” oraz z czasownikiem „lakarew” – zbliżać”.

Najgłębszy więc sens ofiary w biblijnym rozumieniu, to nie tyle oddanie jakiejś należności Bogu (choć zapewne też), co zbliżenie się do Niego, przybliżenie do Jego majestatu i świętości. Ofiara jest narzędziem, za pośrednictwem którego człowiek zbliża się do Boga i wyraża swe przywiązanie do Niego.

Najważniejszą rolą ofiary było zbliżenie się do Boga i budowanie z Nim zażyłości.


Naszą ofiarą dla Boga może być modlitwa. Niech nie będzie tylko oddaną Bogu chwilą dnia, co czasem, w którym w szczególny sposób odczujemy Jego Obecność.

Niech będzie rytuałem wypełnionym pełnią treści.

Bóg pragnie naszej z Nim BLISKOŚCI.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz