czwartek, 14 maja 2009

źrenica oka Boga


Dzisiaj 14 maja – 61 rocznica powstania państwa IZRAEL. 14 maja 1948r. o godzinie 16:20 w gmachu Muzeum w Tel Avivie Dawid Ben Gurion w skupieniu odczytał historyczną Deklarację Niepodległości: „Ogłaszam powstanie Państwa IZRAEL.” Tego dnia po raz pierwszy od XIX-u stuleci zawisła na ziemi obiecanej flaga z Gwiazdą Dawida, jako herb nowo wskrzeszonego państwa.

Jak maleńkie państewko o powierzchni 1/12 Polski, o liczbie obywateli 6-krotnie mniejszej od obywateli polskich przetrwało przez ten okres po dzisiejszy dzień? Jak odparło 6-krotne najazdy wroga, pierwsze już w drugim dniu od jego powstania. To, tak jakby maleńki Luksemburg musiał się bronić przed najeżdżającymi na niego: Francją, Belgią i Niemcami. Tak maleńki Izrael prezentuje się na tle Syrii, Jordanii, Iraku i jeszcze Libanu. Żadne państwo nie ostałoby się. Izrael ostał. Dlaczego? Bo obrońcą Izraela jest Bóg. Izrael za każdym razem zwyciężył najeżdżającego w przeważającej sile wroga, z każdej wojny wychodził obronną ręką. Za każdym razem mały Dawid (Izrael) stawał nad wielkim Goliatem (wojskami arabskimi).

Co nie możliwe jest u ludzi, możliwe jest dla Boga.

Tak samo i Ty „strzegący przykazań Boga i mający świadectwo Jezusa (Ap.12:17)”, walczący ze wzmożonymi atakami Złego, z nieprzychylnością świata w związku z Twoją odmiennością od tego co w świecie – jesteś w stanie się ostać, bo Twoim obrońcą jest BÓG. Warunkiem jest UFNOŚĆ i walka słowem Bożym w sercu i na języku.


Samo powstanie państwa Izrael jest Bożym cudem. Żydzi powrócili do maleńkiej wyznaczonej im ziemi z 121 krajów z 5 kontynentów posługując się 70 różnymi językami.

O ile może wierzono, że Izrael na nowo powstanie, to już nie dawano wiary, że przetrwa chociaż miesiąc z taką mieszanką różnorodności począwszy od języka = komunikacji, kończąc na różnorodnej obyczajowości. Niemożliwe jest wskrzeszenie języka martwego. Nie udało ożywić języka celtyckiego, ani łaciny, ani greki klasycznej.

Co nie możliwe jest u ludzi, możliwe jest dla Boga.

Język hebrajski wskrzeszono.
Więcej, Żydzi powrócili na ziemię gdzie od północy czekały na nich bagna,
a od południa pustkowia. Kraj, nie nadawał się do zamieszkania.

Co nie możliwe jest u ludzi, możliwe jest dla Boga.

Dziś patrząc na Izrael z satelity widoczny jest wielkie zielone terytorium otoczone pustynią sąsiadujących z Izraelem państw. To już 4 tysiące lat temu zapowiedział Bóg. W przyszłości Jakub zapuści korzenie, Izrael rozkwitnie i rozrośnie się i napełni powierzchnię ziemi owocami (Iz.27:6).


Jeżeli Tobie wydaje się, że nie możesz przyjść do Boga, że to droga nie na Twoje siły, popatrz na Izrael. Zaufaj Bogu, powstaniesz do życia z Nim i na wieki będziesz żył.


Ilu było tych co chciało wymazać Izrael z mapy świata? Ilu ich jeszcze teraz?
Ile przekleństw dla Izraela zamieniło się w błogosławieństwa? Ile dzisiaj złowrogich spojrzeń, nie tylko od najbliższych sąsiadów, ale również od zwykłych ludzi, w których zakorzenił się duch antysemityzmu.

Oto słowa Boga:
Błogosławieni niech będą, którzy błogosławią ciebie, a przeklęci, którzy przeklinają (Li.24:9).


Wydarzenia ostatnich 61 lat pokazują jawną moc Bożą. Może być ona i Twoim udziałem. Tak, jak Izrael stawał na grobami swoich wrogów, tak ty możesz stanąć na grobem swoich – diabłem, światem i swoim grzesznym ciałem. Tak, jak powstanie państwa Izrael jest znakiem, że już blisko jest przyjście dnia Bożego (Mat.24:32n), tak Twoje powstanie do życia z Bogiem „w świętym postępowaniu i pobożności” może przyśpieszyć przyjście dnia Boga Najwyższego (2P.3:11n).


Dziś 14 maja – rocznica powstanie państwa Izrael, który jest bliski Bogu,
jak źrenica oka.

Tak mówi Pan Zastępów Przesławny, do narodów, które was ograbiły: „Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka” (Zach.2:12).

Każda nienawiść i niechęć do Izraela jest pyłkiem w oku Boga.

Bóg, Pan Zastępów, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, Bóg Izraela, Bóg mój i Twój mówi:

Pocieszajcie mój lud:

Iz. 40:1-2
Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud! - mówi wasz Bóg.
Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby już się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy.


Błogosławcie mój lud:


Rdz 12:3
Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi.


Módlcie się za mój lud:

Ps. 122:6
Proście o pokój dla Jeruzalem, niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują!


Pokój Boży z wszystkimi żywiącymi miłość do Jeruzalem!Iz. 41:6-14
Ty zaś, Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem sobie, potomstwo Abrahama, mego przyjaciela! Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi, powołałem cię z jej stron najdalszych i rzekłem ci: Sługą moim jesteś, wybrałem cię, a nie odrzuciłem. Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bo Ja jestem twoim Bogiem. Umacniam cię, a także i wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą. Oto wstydem i hańbą się okryją wszyscy rozjątrzeni na ciebie. Unicestwieni będą i zginą ludzie kłócący się z tobą. Będziesz ich szukał, lecz nie znajdziesz tych ludzi, twoich przeciwników. Unicestwieni będą i na nic zejdą ludzie walczący z tobą. Albowiem Ja, Pan, twój Bóg, ująłem cię za prawicę mówiąc ci: Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą. Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam - wyrocznia Pana - odkupicielem twoim - Święty Izraela.

Rzym. 11:25-29
Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy - byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania - że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba. I to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy. Co prawdą - gdy chodzi o Ewangelię - są oni nieprzyjaciółmi [Boga] ze względu na wasze dobro; gdy jednak chodzi o wybranie, są oni - ze względu na praojców - przedmiotem miłości. Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne.


Baruch ata Adoszem, Elechejnu, Melech ha olam.
Błogosławiony jesteś Panie, Boże, Królu Wieczności.

24 komentarze:

 1. Niedawno u nas w zborze była pani która nie tylko studiowała hebraistykę ale też była nieraz w Izraelu (ostatnio nawet w tym roku) i mówi że tak naprawdę dopóki nie przyjdzie Jezus to tam nigdy nie będzie prawdziwego pokoju, bo ludziom (czy to USA czy to UE czy kraje arabskie) na nim po prostu nie zależy. A Izrael... No cóż, powiem tak, ciekawe czy gdyby Polacy 2000 niemal lat nie mieli swojego kraju to czy by tak potrafili go odbudować? Przecież mamy "demokrację" i faktyczną niepodległość już 20 lat i co? I nic, wiecznie narzekanie, wiecznie "tego nie da się zrobić", że nie wspomnę o ubóstwie wielu Polaków. Wracając do tego co mówiła ta pani w zborze - Izrael choć nazywany jest Ziemią Świętą - to do świętości wiele mu brakuje, bowiem to w Tel Aviv jest "stolica" światowego homoseksualizmu :( Ale pamiętajmy też, że gdzie grzech większy, tam łaska obfitsza. Pozdrawiam :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Owszem, pokój dla Izraela nie przyniosą
  mocarze tego świata,
  a przyniesie go Bóg.

  Dzisiejszy dzień przypominający narodzenie na nowo do życia Izraela
  świadczy i przypomina o wielkości Boga,
  który obiecał to już 4 tysiące lat temu
  i dotrzymał słowa.

  Nie było w historii, aby jakiś naród żyjący w diasporze przez 2 tysiące lat
  zachował swoją tożsamość i wbrew wszelkiej logice powrócił do swej ziemi.
  Ten cud, dowodzi przed tymi, którzy uważają,
  że dobry nasz Bóg nie interesuje się
  losami świata i ludzi, że jest wręcz odwrotnie. Ten cud świadczy, że jak wypełniło się
  proroctwo o odrodzeniu Izraela, tak wypełnią się wszystkie inne.

  Natomiast proroctwo o wysuszonych kościach (Ez.37.) ukazuje to co podkreślasz w swojej wypowiedzi – pokój Izraelowi przyniesie Jezus Chrystus, który ustanowi
  wieczne przymierze pokoju w Izraelu.

  Zanim to jednak nastąpi, wypełnią się jeszcze, jak rozumiem słowa z Ez.38
  - znane proroctwo o najeździe Goga na naród żydowski. Najazd symbolicznego Goga
  na Izrael związany jest ściśle z jego odbudową, bo musi on na nowo ustanowić swą gospodarczą siłę, by móc stać się przedmiotem pożądania i chęci na niego napadu
  krajów „Północy”

  Wówczas zainterweniuje Bóg. Na przykładzie obalenia Goga Bóg okaże swoją świętość przed wszystkimi pogańskimi narodami (Ez.38:16).

  W tym wszystkim musi nastąpić jeszcze
  oprócz materialnego,
  proces duchowego odrodzenia Izraela.

  Tak to rozumiem.

  Pozdrawiam Cię serdecznie Zimbabwe:)
  (Ta nazwa, to z zamiłowania
  do jednego z krajów afrykańskich?:)

  OdpowiedzUsuń
 3. Hihi, z Zimbabwe to przezwisko po niedoszłym żarcie jak byłam młodsza ;) Bardzo zabawna historia :) A nawiasem mówiąc, tak, interesuje mnie historia i ogólnie to co się dzieje na Czarnym Lądzie. A na temat Izraela - temu krajowi jest rzeczywiście potrzebne duchowe odrodzenie, co widać choćby po tej homoseksualnej stolicy w Tel Avivie. Pozdrawiam :)

  OdpowiedzUsuń
 4. to już uczyni Bóg

  i wypełni się kolejne proroctwo

  Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy - byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania - że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba. I to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy. Co prawdą - gdy chodzi o Ewangelię - są oni nieprzyjaciółmi [Boga] ze względu na wasze dobro; gdy jednak chodzi o wybranie, są oni - ze względu na praojców - przedmiotem miłości. Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne (Rzym. 11:25-29)

  Przez odstępstwo Izraela od Boga my, poganie mogliśmy zakosztować Bożego miłosierdzia. Logika Bożego działania niejednokrotnie jest niezrozumiała dla człowieka, zresztą, jak zaznacza ap.Paweł kończąc swój wywód o roli Izraela dla zbawienia pogan (dziś nas chrześcijan): „O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże są niezbadane Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi.”

  Dlaczego Izrael nie uznał Jezusa za Mesjasza? Dlaczego wielu z nich jeszcze nie uznaje? Nie znam trafniejszej odpowiedzi od ap.Pawła: „Dał im Bóg ducha odurzenia; takie oczy by nie mogli widzieć, i takie uszy, by nie mogli słyszeć, aż po dzień dzisiejszy” (Rzym.11:8). Apostoł pisze również w związku z tym o pewnej winie Izraela. Ale ich nie przyjęcie Mesjasza przyniosło światło Ewangelii na nas, chrześcijan wywodzących się z pogan.

  Czyjeś odrzucenie przynosi drugich przyjęcie Chrystusa. Czyjeś nieposłuszeństwo przynosi posłuszeństwo. Czyjeś zło przynosi dobro. Czyjeś "nie" przynosi innym "tak", a to po to by każdy mógł dostąpić zbawienia (2Tym.2:5). Boże działanie nie jest dla człowieka do przejrzenia.

  O jakże wielki jesteś Boże!

  OdpowiedzUsuń
 5. co Ty na to, by podzielić się tym
  niedoszłym żartem? :)

  OdpowiedzUsuń
 6. Nie chcę Ci zaśmiecać komentarzy, ale to było tak: jak była ostatnia lekcja religii w roku szkolnym to z koleżanką chciałyśmy tak na koniec zrobić pastorowi kawał - ja się miałam schować do ubikacji a ona miała na samym początku lekcji powiedzieć - proszę księdza Ali dziś nie będzie bo pojechała do Zimbabwe bo ma dżumę i Rammstein ją tam leczy po czym ja miałam wejść 5 minut potem i powiedzieć - Ale się długo leciało z tego Zimbabwe :) No i kawał się nie udał przyznaję z mojej winy bo wyszłam za wcześnie i ksiądz mnie zobaczył.

  OdpowiedzUsuń
 7. To było notabene 4 lata temu jak nie więcej :)

  OdpowiedzUsuń
 8. i już wiemy, że zimbabwe
  to Alicja:)

  OdpowiedzUsuń
 9. Z wielkim zainteresowaniem poczytalam i jestem pod wielkim wrazeniem. Gratuluje tematyki bardzo tresciwej, konkretnej i "przemawiajacej ".
  Niech Ci Pan blogoslawi i wspiera w Twojej pracy, wszak zniwo duze, a robotnikow malo...
  Pozdrawiam serdecznie.

  OdpowiedzUsuń
 10. Dziękuję za błogosławieństwo;

  tak chciałbym, aby każde wystukane
  słowo na tym blogu
  było Bogu miłe,
  by wyrażały jakim On jest,
  nasz wspaniały Ojciec,
  o to też
  Go proszę.

  Boże, odbierz dla Siebie
  wszelką chwałę.
  Hallelujah.  Pozdrawiam Ciebie również Grażynko.
  Szabatowy szalom.

  OdpowiedzUsuń
 11. http://www.youtube.com/watch?v=KyXM5QMWnFo&feature=related

  do posłuchania i obejrzenia

  OdpowiedzUsuń
 12. Pociesz mnie fakt, że tak jak Bóg podnosi cielesny Izrael, tak podniesie też swój lud duchowy. I nie stanie się to mocą ludzką, lecz Jego mocą. Czekam z utęsknieniem na ten czas. Piękna piosenka i poruszające zdjęcia. Zastanawiają mnie Twoje myśli o tym, że zanim wypełni się proroctwo o wysuszonych kościach, ma nastąpić najazd Goga na naród żydowski. Myślę, że powrót ciała do suchych kości obrazuje powrót Izraela do ziemi, a tym samym do łaski Boga. Choć na pewno nie są jeszcze jako naród przywróceni do pełnej społeczności z Bogiem. Pozdrawiam w imieniu Jezusa anonimowo ;)

  OdpowiedzUsuń
 13. Proroctwo o wysuszonych kościach czytam, jako proces odbudowy gospodarczej i odbudowy duchowej (ww.12-14;22-23). Można więc powiedzieć, że to proroctwo się wypełniło, ale myślę, że jeszcze nie w pełni.

  Najazd Goga i Jego obalenie przez potężną moc Boga, będzie zaczątkiem do przyjęcia przez Izrael Sługi Boga, który będzie królem nad Izraelem, tak, że będą mieć jednego Pasterza i żyć według praw Boga Najwyższego. Wówczas zostanie zawarte wieczne przymierze pokoju (Ez.37:24-28), i wszystkie państwa oddalone od Boga, oddalone od Izraela uznają że Bóg jest żywym Bogiem i uświęca Izraela.

  Tak to rozumiem.

  Pozdrawiam anonimie:)

  OdpowiedzUsuń
 14. No a w samym Izraelu coraz więcej jest mesjanistycznych żydów... I będzie coraz więcej.

  OdpowiedzUsuń
 15. "...bliski Bogu jak źrenica oka..."
  amen

  OdpowiedzUsuń
 16. Izrael - niczym mały chłopiec Dawid przed niejednym Goliatem, ale Bóg stoi za nim murem! (Za Izraelem oczywiście!)Ja w Twojej notce Radku znalazłam wiele zachęcenia. A ponieważ notki sa pisane bardzo przejrzyście i przystępnie, z tym większym zainteresowaniem czytam, poznając aspekty historyczne, które do tej pory widziałam dosyć mgliście :) Bóg jest cudowny i na przykładzie Izraela wielu może się przekonać, że po 1: Bóg nie rzuca słów na wiatr
  a po 2: Jeśli coś obiecał - dotrzyma!
  POzdrawiam Cię serdecznie!

  OdpowiedzUsuń
 17. Dokładnie:)

  "Ci, którzy Panu ufają,
  są, jak góra Syjon,
  co nie porusza się, ale trwa na wieki.
  Góry otaczają Jeruzalem,
  tak Pan swój lud otacza
  i teraz i na wieki (Ps.125:1n)"

  Tych, którzy Mu ufają
  "okryje swymi piórami
  i schroni pod Swoje skrzydła;
  Jego wierność to puklerz i tarczą."
  Z Bogiem "choć tysiąc padnie u twego boku,
  a dziesięć tysięcy po twojej prawicy
  ciebie to nie spotka (Ps.91:4.7)."

  Taki jest nasz Bóg.

  Jedyny, godny czci i uwielbienia.


  pokój Boży z Wami

  OdpowiedzUsuń
 18. Benedykt w Betlejem mówił o tym, że pokój tej ziemii może przynieść tylko istotne odrodzenie jej mieszkańców, bo miałam tę łaskę, by ten dzień właśnie tam spędzić. To nie jest tak, że tylko biedni Żydzi zgnębieni przez wszystkich... trochę inaczej to wszystko wygląda z bliska... całkiem jak Pustynia Judzka z daleka słodki beż na tle błękitnego nieba a z bliska twarde skały i niebezpieczne rozpadliny.

  OdpowiedzUsuń
 19. Faktem jest, że Izrael dziś,
  ten który jeszcze jest oddalony
  od ufności w Boga
  i ten oddalony od imeinia Jezusa
  w swoim sercu - nie podoba się Bogu.
  Faktem jest, że nie można
  patrzeć na Żydów przez różowe okulary.
  Ale kolejnym faktem jest
  to, że jest to nadal naród umiłowany
  przez Boga i Bóg przez swą wierność
  nadal mu błogosławi.
  Kiedy przyjdzie Jezus z górnego Syjonu
  do Izraela odwróci od nich nieprawość.
  Jej mieszkańcy nie odrodzą się sami.
  Na peweno nie wszyscy.
  Odrodzi ich Chrystus.

  Patrząc nie tyle na ludzi,
  co na naród IZRAEL,
  widoczna jest jawna opieka Boża
  tegoż narodu,
  na świadectwo wielkości i wszechmocy
  Boga Jahwe.

  :) może napiszesz co zobaczyłaś w Izraelu,
  gdzie byłaś,
  jakie wrażenia?

  Będę rad:)

  OdpowiedzUsuń
 20. trochę na blogu, pewnie tam już zajrzałeś na razie reszta dojrzewa... w mojej kwarantannie nie mam na nic czasu, jak zawsze... wszyscy mnie odwiedzają, chociaż nie wolno :)

  OdpowiedzUsuń
 21. zajrzalem:)
  a i chętnie przeczytam więcej

  poczekam, jak wszystko dojrzeje,
  zostań z Bogiem

  OdpowiedzUsuń
 22. proponuję poczytać trochę o współczesnej historii izraela, ( nie tylko z żydowskich źródeł) szybko okaże się że Bóg nie miał z tym nic wspólnego..., życzę podobnego zapału w poszukiwaniu Prawdy tak jak w czytaniu biblii...

  OdpowiedzUsuń
 23. Stare Przymierze nie tyle jest żydowskim źródłem, co źródłem Bożym. Życzę i poszukiwania Prawdy i cztania Biblii, w modlitwie i pokorze.

  Sam tak chce czynić.

  OdpowiedzUsuń