piątek, 14 maja 2010

źrenica oka Boga


Dzisiaj 14 maja – 62 rocznica powstania państwa IZRAEL. 14 maja 1948r. o godzinie 16:20 w gmachu Muzeum w Tel Avivie Dawid Ben Gurion w skupieniu odczytał historyczną Deklarację Niepodległości: „Ogłaszam powstanie Państwa IZRAEL.” Tego dnia po raz pierwszy od XIX-u stuleci zawisła na ziemi obiecanej flaga z Gwiazdą Dawida, jako herb nowo wskrzeszonego państwa.

Jak maleńkie państewko o powierzchni 1/12 Polski, o liczbie obywateli 6-krotnie mniejszej od obywateli polskich przetrwało przez ten okres po dzisiejszy dzień? Jak odparło 6-krotne najazdy wroga, pierwsze już w drugim dniu od jego powstania. To, tak jakby maleńki Luksemburg musiał się bronić przed najeżdżającymi na niego: Francją, Belgią i Niemcami. Tak maleńki Izrael prezentuje się na tle Syrii, Jordanii, Iraku i jeszcze Libanu. Żadne państwo nie ostałoby się. Izrael ostał. Dlaczego? Bo obrońcą Izraela jest Bóg. Izrael za każdym razem zwyciężył najeżdżającego w przeważającej sile wroga, z każdej wojny wychodził obronną ręką. Za każdym razem mały Dawid (Izrael) stawał nad wielkim Goliatem (wojskami arabskimi).

Co nie możliwe jest u ludzi, możliwe jest dla Boga.

Tak samo i Ty „strzegący przykazań Boga i mający świadectwo Jezusa (Ap.12:17)”, walczący ze wzmożonymi atakami Złego, z nieprzychylnością świata w związku z Twoją odmiennością od tego co w świecie – jesteś w stanie się ostać, bo Twoim obrońcą jest BÓG. Warunkiem jest UFNOŚĆ i walka słowem Bożym w sercu i na języku.


Samo powstanie państwa Izrael jest Bożym cudem. Żydzi powrócili do maleńkiej wyznaczonej im ziemi z 121 krajów z 5 kontynentów posługując się 70 różnymi językami.

O ile może wierzono, że Izrael na nowo powstanie, to już nie dawano wiary, że przetrwa chociaż miesiąc z taką mieszanką różnorodności począwszy od języka = komunikacji, kończąc na różnorodnej obyczajowości. Niemożliwe jest wskrzeszenie języka martwego. Nie udało ożywić języka celtyckiego, ani łaciny, ani greki klasycznej.

Co nie możliwe jest u ludzi, możliwe jest dla Boga.

Język hebrajski wskrzeszono.
Więcej, Żydzi powrócili na ziemię gdzie od północy czekały na nich bagna,
a od południa pustkowia. Kraj, nie nadawał się do zamieszkania.

Co nie możliwe jest u ludzi, możliwe jest dla Boga.

Dziś patrząc na Izrael z satelity widoczny jest wielkie zielone terytorium otoczone pustynią sąsiadujących z Izraelem państw. To już 4 tysiące lat temu zapowiedział Bóg. W przyszłości Jakub zapuści korzenie, Izrael rozkwitnie i rozrośnie się i napełni powierzchnię ziemi owocami (Iz.27:6).


Jeżeli Tobie wydaje się, że nie możesz przyjść do Boga, że to droga nie na Twoje siły, popatrz na Izrael. Zaufaj Bogu, powstaniesz do życia z Nim i na wieki będziesz żył.


Ilu było tych co chciało wymazać Izrael z mapy świata? Ilu ich jeszcze teraz?
Ile przekleństw dla Izraela zamieniło się w błogosławieństwa? Ile dzisiaj złowrogich spojrzeń, nie tylko od najbliższych sąsiadów, ale również od zwykłych ludzi, w których zakorzenił się duch antysemityzmu.

Oto słowa Boga:
Błogosławieni niech będą, którzy błogosławią ciebie, a przeklęci, którzy przeklinają (Li.24:9).


Wydarzenia ostatnich 62 lat pokazują jawną moc Bożą. Może być ona i Twoim udziałem. Tak, jak Izrael stawał na grobami swoich wrogów, tak ty możesz stanąć na grobem swoich – diabłem, światem i swoim grzesznym ciałem. Tak, jak powstanie państwa Izrael jest znakiem, że już blisko jest przyjście dnia Bożego (Mat.24:32n), tak Twoje powstanie do życia z Bogiem „w świętym postępowaniu i pobożności” może przyśpieszyć przyjście dnia Boga Najwyższego (2P.3:11n).


Dziś 14 maja – rocznica powstanie państwa Izrael, który jest bliski Bogu,
jak źrenica oka.

Tak mówi Pan Zastępów Przesławny, do narodów, które was ograbiły: „Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka” (Zach.2:12).

Każda nienawiść i niechęć do Izraela jest pyłkiem w oku Boga.

Bóg, Pan Zastępów, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, Bóg Izraela, Bóg mój i Twój mówi:

Pocieszajcie mój lud:

Iz. 40:1-2
Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud! - mówi wasz Bóg.
Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby już się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy.


Błogosławcie mój lud:


Rdz 12:3
Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi.


Módlcie się za mój lud:

Ps. 122:6
Proście o pokój dla Jeruzalem, niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują!


Pokój Boży z wszystkimi żywiącymi miłość do Jeruzalem!Iz. 41:6-14
Ty zaś, Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem sobie, potomstwo Abrahama, mego przyjaciela! Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi, powołałem cię z jej stron najdalszych i rzekłem ci: Sługą moim jesteś, wybrałem cię, a nie odrzuciłem. Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bo Ja jestem twoim Bogiem. Umacniam cię, a także i wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą. Oto wstydem i hańbą się okryją wszyscy rozjątrzeni na ciebie. Unicestwieni będą i zginą ludzie kłócący się z tobą. Będziesz ich szukał, lecz nie znajdziesz tych ludzi, twoich przeciwników. Unicestwieni będą i na nic zejdą ludzie walczący z tobą. Albowiem Ja, Pan, twój Bóg, ująłem cię za prawicę mówiąc ci: Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą. Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam - wyrocznia Pana - odkupicielem twoim - Święty Izraela.

Rzym. 11:25-29
Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy - byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania - że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba. I to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy. Co prawdą - gdy chodzi o Ewangelię - są oni nieprzyjaciółmi [Boga] ze względu na wasze dobro; gdy jednak chodzi o wybranie, są oni - ze względu na praojców - przedmiotem miłości. Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne.


Baruch ata Adoszem, Elechejnu, Melech ha olam.
Błogosławiony jesteś Panie, Boże, Królu Wieczności.

16 komentarzy:

 1. na te słowa powiem tylko Amen!
  ponieważ Boga żywego mamy

  OdpowiedzUsuń
 2. Obrońcą Izraela jest USrael, bez niego nie przetrwałby ani dnia... A właściwie lobby polityczne i finansowe w Usraelu. Proszę poczytać np,. na temat wojny szcześciodniowej z Egiptem , kto ją wywołał i dlaczego i nie mieszać do tego Boga bynajmniej...

  OdpowiedzUsuń
 3. Radku, na przykładzie Izraela można zauważyć spełnianie się proroctw. Izrael jest ważny w Bożym planie i będzie ważny przy końcu dni ostatecznych. Ale nie tylko Izrael jako państwo, ale przede wszystkim jako naród. Będąc w Niemczech widziałam Żydów Mesjanistycznych - czy wiesz że istnieje tam 40 różnych misji mesjanistycznych? W Polsce też już mamy jeden zbór mesjanistyczny.

  OdpowiedzUsuń
 4. Elu, Iwono - niech tak się stanie!
  Błogosławmy, pocieszajmy i módlmy się
  za narodem Bogu bliskim, jak źrenica oka.

  OdpowiedzUsuń
 5. Bóg jest obrońcą Izraela nie według oczu współczesnego świata.
  Od 1948r. jawnie wypełniają się Jego obietnice względem Izraela.
  Narodziny państwa Izrael po długoletniej diasporze są świadectwem Bożej opatrzności.
  A pełnia Jego błogosławieństwa dla Izraela zwróci się ku temu narodu,
  kiedy ich serca uznają Jezusa za swego Zbawiciela.

  W jaki sposób dzisiaj Bóg staje po stronie Izraela?
  Tak, jak czynił to niegdyś.
  W Biblii możemy zobaczyć, w jaki sposób Bóg stawał w obronie Izraela.

  Druga Księga Kronik 20 - Izrael zostaje otoczony przez dużo liczniejszych wrogów
  w potrójnej sile – Ammonitów, Moabitów i mieszkańców góry Seir. Król Izraela,
  Jozafat po naradzie z ludem Izraela zaczyna modlić się wraz z całym ludem wielbiąc Boga.
  W tym czasie dziej się dziwna rzecz. Wrogowie wybijają się sami nawzajem, a Izraelitom pozostaje zebrać tylko łupy. Izrael w ogóle nie walczy w tej wojnie. Bóg za nich walczy.
  W jaki jest sposób?
  Nie walczyli w obronie Izraela aniołowie! Anie ogień nie spadał z nieba!
  Bóg użył ANARCHII.

  Inny przykład: Zwycięstwo 300-osobowej armii Gedeona nad liczną,
  jak szarańcza armią medianicką (zob. Księga Sędziów 7).
  Na skutek bojowych okrzyków i trąbieniu na rogach Izraela
  Bóg sprawił, że Medianici wybili się nawzajem.

  To jest metoda Bożej walki. Bóg walczy anarchią.
  Ale ktoś może powiedzieć - Gdzie tu Bóg?
  Przecież to zbieg okoliczności.
  Narody się zwaśniły i wybiły nawzajem.
  Izrael miał szczęście.
  A jednak Biblia daje świadectwo,
  że to Bóg walczył zamiast Izraela.

  Współcześnie,
  przypatrz się np. wojnie o Kuwejt. Irackie wojska najechały na Kuwejt, równocześnie grążąc, że jeżeli USA wtrąci się do tej wojny to zaatakują naród izraelski używając broni biologicznej i chemicznej. Taki atak stanowił by zagładę dla większej części Izraela. Izrael w tej irackiej agresji stał z boku, nie walczył. Został zaatakowany (wystrzelonych 39 rakiet na Izrael), nie odpowiedział. Jak się to wszystko skończyło? Wrogowie Izraela walczyli ze sobą, stracili wpływy polityczne i wrogi Izraelowi Irak poległ. Izrael nie użył żadnego działania zbrojnego, a jego wrogowie polegli.

  To jest metoda walki Bożej.

  Ale czy wojnę w zatoce perskiej ktoś uznaje za interwencję Bożą?
  Pewnie nie.
  Wielu oczekuje, że Bóg na rydwanie ognistym zejdzie i stoczy bój z aniołami swymi
  w obronie Izraela. Niestety, ale tak nie będzie.
  Takie oczekiwanie co do Mesjasza mieli faryzeusze,
  a Mesjasz, przyszedł, jako baranek na rzeź prowadzony.

  Boże drogi nie są drogami naszymi.
  Myśli Boże nie są myślami naszymi.
  Aby je poznać, zachęcam – czytajmy Słowo Boże.
  Módlmy się do Boga.

  Dzisiaj owszem.
  USA stoi w obronie Izraela.
  Dzisiaj Izrael, jako naród bardziej ufa swojej zile zbrojnej niż Bogu.
  Ale, jak pisze ap.Paweł., serca Żydów zwrócą się do Boga
  nie pokładając nadziei ani w sobie, ani w USA
  i wówczas Bóg objawi w pełni swoją moc i wówczas przyjdzie Mesjasz.

  Pan staje w obronie Izraela.
  Dzisiaj wszystkie wojny Izraela uważa się za zwykłe wojny,
  tak jak za czasów Ezechiasz, kiedy 185 tysięczna armia Sennacheryba,
  wybita została przez anioła Pańskiego.
  Zapisano jednak, ze przyczyną klęski Aramejczyków stała się epidemia
  rozniesiona przez szczury.
  Dziś jest podobnie.
  Bóg interweniuje, ale wielu przypisuje to
  przypadkowi, losowi, szczęściu…

  OdpowiedzUsuń
 6. Tak, Alu,
  Izrael jest dziś wypełnieniem proroctw.
  Zachariasz zapowiadał (12:10), że Izrael zwróci się do Jezusa, jako Mesjasza,
  i dzisiaj wielu Żydów w Izraelu i na całym świecie przyjmuje Jezusa,
  jako Pomazańca Bożego.
  Izajasz (11:11n; 40:5n) zapowiadał odzyskanie niepodległości przez Izrael,
  i maj 1948r. stał się wypełnieniem jego słów.
  Ezechiel (36:9) i Izajasz (27:6) zapowiadają osiągnięcia rolnicze i Izrael
  z kraju pustynnego i piaszczystego zamienił się w kraj uprawiany i obsiewany,
  dokładnie, jak mówi proroctwo. Np. przy okazji walentynek z Izraela wywozi się
  co roku do różnych państwo ponad 100mln kwiatów.

  I wiele, wiele innych proroctw wypełnionych lub wypełniających się jeszcze czytamy w słowie naszego Boga. Bóg dotrzymuje słowa.

  ----

  Nie wiedziałem, o tak wielu
  misjach mesjanistycznych w Niemczech.

  A w Polsce chyba jest więcej
  niż jeden zbór mesjanistyczny.
  Ja znam przynajmniej dwa:)

  OdpowiedzUsuń
 7. Tak sobie myślę Radku, że ludzie tak często wyobrażają sobie że Bóg właśnie - zrzuci piorun z nieba albo przybędzie z mieczem i wybije pół narodu. Ale przecież cała Biblia pokazuje, że nie zawsze się tak dzieje, że pozornie przyziemne zdarzenia czy fakty są tak naprawdę Bożą interwencją. O, choćby fakt rozmnożenia chleba. Wielu ludzi sądzi, że cud to coś nadnaturalnego, co nie dzieje się na co dzień. Teraz teologowie ukuli definicję cudu jako fakt powrotu do stanu sprzed upadku. Wracając do rozmnożenia chleba - to przecież dzieje się codziennie. Maleńkie ziarno wpada do ziemi, z niego wyrasta kłos, na którym jest kilkanaście-kilkadziesiąt ziaren. Pozdrawiam :)

  OdpowiedzUsuń
 8. Alu, bo my często wyobrażamy sobie Boga
  po ludzku
  ("jak ja bym był Bogiem to...").
  Tworzymy obraz Boga
  w swojej wyobraźni
  i nie mówimy o Bogu, jakim jest,
  ale o obrazie Boga w nas.

  Przez to nieraz mamy kłopot
  ze zrozumieniem Boga;
  co raz tragedie, jak katastrofa w Smoleńsku,
  czy obecne nieustające opady
  wywołują pytania w stronę Boga - "dlaczego?"

  A nie sposób jest zrozumieć kogoś
  kogo nie zechce się poznać.

  Serdeczny uścisk dłoni!

  OdpowiedzUsuń
 9. Swego czasu pisałem na http://palabra.blog.pl - teraz zapraszam do siebie na http://niedowiarstwomoje.blogspot.com

  Pozdrawiam, dodając do linków :)

  T.

  OdpowiedzUsuń
 10. Proponuję przeczytać np. o masakrze w Deir Yassin w 1948 (8-9 kwietnia). To był początek masakr 1948-49 roku. Na czele bojówek stał poźniejszy premier Izraela Irgunu Menachem Begin. Jak można pisać o źrenicy Boga.... Ignorancja historyczna boli. Sprawdź przynajmniej JEDNĄ informację zanim napiszesz taki tekst.

  OdpowiedzUsuń
 11. Izrael - to każdy z nas... Czytając w wymiarze duchowym Biblię (a tak trzeba nam również to czynić), jesteśmy narodem wybranym. Pozdrawiam, niech Pan Was strzeże i błogosławi! www.chleb-boski.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 12. Boże chroń Izrael - Twoją Umiłowaną ...
  Księże Tomaszu Janie, z całym szacunkiem - to demagogia. Jesteśmy wybrani, tak... ale nie jesteśmy Izraelem. Co nie znaczy, ze jakikolwiek inny naród jest gorszy czy lepszy.
  Wybraństwo Izraela to nie profity, ale wielkie zadanie, trudne do wykonania, droga pełna cierpienia i niezrozumienia.
  Chrześcijanie mają do wypełnienia swoją misję,
  jesteśmy jakby młodszymi dziećmi, więc nie zawłaszczajmy dziedzictwa Izraela.
  Niech BÓG ma w opiece wszystkich szczerze wierzących i niosących Światło...
  Tak czy inaczej wszyscy jesteśmy Jego dziećmi.

  OdpowiedzUsuń
 13. Izrael to wspaniały przykład Bożej opieki, kierownictwa i wiarygodności.

  OdpowiedzUsuń
 14. zaraz zaraz bo czegoś tu nie rozumiem.wszedłem na tę stronkę i czytam cały czas jak to Bóg wspiera Izrael i walczy w jego obronie tylko zastanawiam się wówczas dlaczego tyle milionów istnien Izraela musiało zginąć? przeciez Bóg nie dopuściłby wówczas do takiego pogromu co zatem chciał tym osiągnąć?-to daje pod rozwagę wszystkim czytającym!!!!!!!!!! to jest istota rzeczy o której tutaj ani słowa nie przeczytałem, czyżbym to przeoczył.....

  OdpowiedzUsuń