niedziela, 13 stycznia 2013

post

Podobnie, jak jedzenie czyni ciało sytym i napełnionym, tak post czyni duszę lekką, by łatwiej i bez przeszkód mogła nasycić się obecnością Boga. Kiedy stajesz się ubogi w zasoby doczesności, czynisz w sobie miejsce dla Pochylającego się nad tobą. Post wzmacnia głód Boga i zależność od Niego. Otwiera oczy na Jego łaskę i uszy na Jego szepty.

Błogosławione poczucie braku. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz