środa, 2 stycznia 2013

"...wyzwolić nas z egoizmu"

Bóg pragnie wyzwolić nas z egoizmu i sprawić, abyśmy ujrzeli plan i wizję, która kształtuje wszystko, co uczynił od momentu stworzenia. W naszych wyobrażeniach religijnych często koncentrujemy się na tym, co Bóg czyni dla nas. Gdy ludzie doświadczają nawrócenia ku Jezusowi Chrystusowi, w sposób naturalny pojawia się świadomość Jego majestatu, ale nasze pojmowanie spaw Bożych jest często ograniczone przez skoncentrowanie na sobie. To skoncentrowanie niekoniecznie musi wynikać z egoizmu w zawężonym osobistym znaczeniu, ale może po prostu przejawiać się skupieniem uwagi na udzielonych łaskach bardziej niż na sercu Ojca.

Ks. Peter Hocken

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz