wtorek, 26 lutego 2013

nauka hebrajskiego

Komu do Krakowa na Bronowicką blisko,polecam. 

Zachęcając do powyższego...

Pierwszą literą Tory jest "bet", a ostatnią "lamed", która znajduje się w słowie Izrael, które kończy Księgę Powtórzonego Prawa (V Księgę Mojżeszową). Łącząc litery "bet" i "lamed", utworzymy słowo "baal" - nic. Gdy odwrócimy natomiast ich szyk, to utworzą one słowo "lew" - serce. Stąd rabini żydowscy wyciągają mniej więcej taką lekcję: Jeśli służysz Bogu ze świadomością, że jesteś "niczym", a jednak starasz się służyć Mu całym sercem, to jest to ci policzone, jakbyś zachował całą Torę, tę, która zawiera się pomiędzy pierwszą a ostatnią literą.

Takie ewangeliczne :)