poniedziałek, 25 marca 2013

Krzyż Chrystusa


Wyśmienicie oddana prawda Krzyża Chrystusa. Ojciec posyła na świat Syna, który przynosi ocalenie wszystkim, którzy wyciągają ku Niemu swą dłoń. Obraz ukazuje też inny fakt. Jak uczy historia
i współczesna rzeczywistość, istotą jest to, aby dostać się na szczyt i jak najdłużej się na nim utrzymać. Ewentualnie, wspiąć się jeszcze wyżej. Tu, Ten, który był na samym szczycie "nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy powstać sługi, stając się podobnym do ludzi". Wszystko po to, aby przynieść zbawienie, dać nam życie, które nie ma końca. Dzięki Ci Jezu. Dzięki Ci Ojcze.