piątek, 22 listopada 2013

chodzi o Chrystusa!

Jako Kościół-Ciało Chrystusa, utworzony z różnych zborów i wspólnot nie liczmy, kto ile ludzi nawrócił, kto jest skuteczniejszy w ewangelizacji, kto ma fajniejszą służbę uwielbienia, kto ma lepsze zrozumienia Słowa...ect. Każdy z nas niech będzie na tyle mały, aby było jasne i czytelne, że chodzi o Chrystusa, a nie o to, jakie ubierzemy szaty klubowe.

środa, 20 listopada 2013

nieoczywista miłość

Człowiek, kimkolwiek by nie był, niezależnie co by robił i jakie wyznawał poglądy, w cokolwiek by wierzył i czymkolwiek by żył, jest kimś za kogo umarł Jezus. Potrzebuje ratunku! Pomoc przychodzi tylko przez postawę nieoczywistej, jak się okazuje postawy miłości. Przez taką postawę wobec mnie, Jezus dotknął się mojego serducha i trwale je przemienił. Posługiwał się przy tym również ludźmi. Postawa radykalnej miłości, pomimo tego co mówią inni i wbrew wszystkiemu, co dookoła jest jedynym znakiem, po którym mamy być rozpoznani. Jest znakiem, że oprócz słów, stoi za nami ktoś, kto generuje w nas takie właśnie życie. Jest znakiem naszej wiarygodności i prawdy. To właśnie miłość, choć dużo się o niej mówi i pisze (jak ja w tym miejscu), jest największą potrzebą tego świata, która może i jest pomostem do ludzkich serc; jest pomostem dla Ewangelii.

poniedziałek, 18 listopada 2013

Boże i ludzkie "ale"

We wczorajszym czytaniu zatrzymało mnie na dłużej słowo Anioła JHWH skierowane do żony Manoacha, niedoszłej jeszcze matki Samsona. "Oto teraz jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna" (zob. Sędziów 13,2). Ujęła mnie różnica pomiędzy Bożym "ale", a naszym ludzkim "ale". Człowiek ma przewrotne serce. Nierzadko powie: "Jest dobrze, ale..." mówiąc, co tak naprawdę myśli o tym, o czym mówi. "Jesteś fajny, ale..." - i tu pojawiają się słowa, które tak naprawdę są w czyimś serduchu. Zazwyczaj po ludzkim "ale" pojawiają się myśli o 180 stopni różne od poprzedzających; zwykle negatywne. Kto jest dyplomatą, ten umie zrobić świetne wprowadzenia, aż do tego "ale".

U Boga jest na odwrót. On mówi najpierw "jesteś niepłodna i nie rodziłaś”, pokazując nam miejsce naszego położenia, ale zaraz po tym dodaje: „ale poczniesz i porodzisz syna". Po słowach trudnej prawdy o nas, następują słowa nadziei. Po Bożym "ale" przychodzi Jego błogosławieństwo, obietnica, Jego zamiar wobec nas. "Jesteś grzesznikiem, ale Ja Cię kocham takim, jakim jesteś i chcę cię podnieść". "Jesteś słaby, ale Moja moc w słabości się doskonali". "Poplątałeś swoje drogi, ale Ja je wyprostuję".

Kiedy usłyszysz po ludzkim "ale", że jesteś nikim i nic nie znaczysz, Bóg po swoim "ale" powie ci, że dla Niego jesteś cenny. Bez względu no to, co powiedzą ci ludzie i na to, co ty myślisz o sobie, bez względu na twoją przeszłość, Bóg dzisiaj mówi: „ale ty jesteś dla Mnie ważny, Ja Ciebie umiłowałem, Ja jestem twoim wybawcą”. To, co nadchodzi po Bożym "ale", jest zawsze szokujące i piękne, pełne nadziei! Kto słaby, niech powie: "Jestem bohaterem" (Joela 4,10). Bogu za to niech będą dzięki!

środa, 13 listopada 2013

Konferencja "Nabierz Ducha" - Życie w wierze

Kolejny raz zgromadzamy się niezależnie od nazw wspólnot, zborów, parafii w których jesteśmy, aby uwielbić Boga, dziękować Mu za Jego wierność i niczym nieograniczoną miłość, posłuchać inspirujących konferencji i stanąć w modlitwie za nasz nasz kraj, prosząc o jedność, błogosławiąc naszych braci w Izraelu, wzdychając za prześladowanymi i wspólnie wołając Marana tha! - Przyjdź!

Tym razem głównym tematem konferencji będzie „Życie w wierze”.
Gościem specjalnym, który poprowadzi uwielbienie będzie krakowska wspólnota Głos na Pustyni
oraz chór gospel utworzony z uczestników I warsztatów gospel w Chrzanowie.
Podczas konferencji głosić będą:
Radosław Siewniak – publicysta, założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia Do Źródła, pomysłodawca i organizator spotkań „Źródło” (w ramach których m.in. corocznie do Polski zapraszana jest amerykańska grupa baletowa Balet Magnificat) oraz festiwalu DNA (Dostrzec Naszego Architekta). Autor książki „Prawda głodna odwagi”. Bóg szczególnie położył na jego sercu jedność chrześcijan i głoszenie Ewangelii.
Karol Sobczyk – psycholog, publicysta, twórca portalu InGod.pl, dyrektor Chrześcijańskiej Fundacji „Głos na Pustyni". Wraz z żoną prowadzi w Krakowie wspólnotę “Głos na Pustyni”, której służba została powołana, aby wzmocnić w Kościele Katolickim zrozumienie czterech płaszczyzn chrześcijańskiego życia: Bożego Słowa, Jedności Chrześcijan, Izraela oraz Powtórnego Przyjścia Jezusa. Rzecznik prasowy Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji.
O konferencji Nabierz Ducha:
Słowa „Nabierz ducha” zostały zaczerpnięte z Księgi Aggeusza. Zasadniczą treścią tej księgi jest wezwanie całego Izraela do odbudowy świątyni, której odnowa wobec niesprzyjających okoliczności i narastających trudności została zaniechana i odłożona na lepsze czasy. Zamiast świątyni lud Boży wybudował sobie wobec tego w międzyczasie wygodne domy. Bóg wezwał jednak swój lud do pilnej odbudowy Jego świątyni, chcąc przez nią objawić światu swoją chwałą i udzielić zbawienia wszystkim narodom. Cały Izrael usłyszał wówczas przekazane przez proroka Aggeuszasłowa od Boga: „Nabierzcie ducha, pracujcie, bo Ja jestem z wami”.
Wierzymy, że podobnie jak kiedyś Bóg wzywał Izrael do odbudowy świątyni, tak dzisiaj wzywa wszystkich chrześcijan do odbudowy Kościoła jako świątyni, w której On dozna czci i chwały. Aby tak się stało, chcemy jako chrześcijanie stanąć do budowy razem, przekraczając granice podziału i łamiąc mury nieufności, strachu i uprzedzenia. Wierzymy, że pomimo trudności, wznosząc się ponad różnice, stając w jedności wspólnego pragnienia szukania woli Boga, modląc się i słuchając Słowa Bożego, możemy rozpocząć budowę nowej rzeczywistości dla Kościoła i dla świata. Wierzymy, że możemy być narzędziem w rękach Boga przygotowującym drogę na przyjście Chrystusa. Wierzymy, że możemy być jednocześnie inspiracją dla siebie nawzajem poprzez odkrywanie w sobie bogactwa Bożego dziedzictwa, którym jesteśmy obdarowani. Dlatego chcemy wspólnie ogłaszać,„że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca” (Flp. 2,11). Razem chcemy stać się świątynią, w której On dozna uwielbienia, a przez którą świat pozna, że Jezus jest Mesjaszem.
Już kiedyś Kościół zjednoczył się we wspólnej modlitwie i uwielbieniu. Wówczas Bóg wylał na niego swego Ducha Świętego, co rozpoczęło globalną ewangelizację. Patrząc na tamto historyczne wydarzenie, wierzymy, że jeśli dzisiaj przekroczymy przestrzeń naszych podziałów i staniemy w jedności, pobudzeni miłością, rozpocznie się nowa Pięćdziesiątnica, która przyniesie Kościołowi i światu nową rzeczywistość.
Zapraszamy więc! Zostaw swoje codzienne sprawy i obowiązki. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o Tym, który ma moc dać Twojemu życiu nową jakość. Odpowiadając na wezwanie „Nabierz ducha” możesz poznać i doznać, jak dobry jest Bóg. A to na zawsze zmieni Twoje życie.
Cel i inspiracje:
Uwielbienie Boga
Jak to dobrze jest grać naszemu Bogu, jak miło jest nucić pieśń pochwalną. Śpiewajcie pieśń dziękczynną Panu (Ps. 147; 1, 7).
Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, bo Ty stworzyłeś wszystko, a z woli Twojej istniało to i zostało stworzone (Ap. 4;11).
Jedność Kościoła
Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie (…) Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś (J. 17; 21, 23).
Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa (Ef. 4; 13).
Głoszenie Ewangelii
A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec (Mat. 24; 14).
Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen (Ef. 3; 20n).

czwartek, 7 listopada 2013

Modlitwa za Prześladowany Kościół

Według danych organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, statystycznie, co 3 minuty ginie na świecie chrześcijanin. W ponad 75 krajach, czyli w co 3 kraju na świecie łamie się prawo do wolności wiary w Chrystusa. Około 200 mln chrześcijan jest brutalnie prześladowanych - wielu z nich, kiedy piszę te słowa jest torturowanych, bitych, osadzonych w celach więziennych... Jednocześnie dramat naszych sióstr i braci jest przemilczany przez media. Wierzymy jednak, że choć Kościół jest prześladowany, nie jest pokonany. "Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele". (2 Kor. 4,8-11)

W najbliższą niedzielę, 10 listopada jest międzynarodowy dzień modlitwy za Kościół Prześladowanych, w którym niezależnie od kongregacji chrześcijańskich, do jakich przynależymy, stajemy w jedności w jednomyślnej modlitwie za prześladowanym Kościołem. Zachęcam do przyłączenie się do tej modlitwy. Niech ten dzień będzie również refleksją dla nas, abyśmy my nigdy nie stali się prześladowcami innych chrześcijan w imię naszej poprawności religijnej.

Chwała Męczennikom! Dla nich otwarte bramy nieba! Chwała Bogu za to, że w dobie, gdzie zło panoszy się po świecie, w glebie tego świata rozwija się Jego Kościół. Dzięki niech będzie Najwyższemu, że ostatnie słowo nie należy to reżimów totalitarnych, ale do Tego, który umiłował nas "aż do końca", sam będąc prześladowany.