środa, 18 czerwca 2014

Boże Ciało

Jutro święto Najświętszego Ciała Chrystusa, potocznie nazywane Bożym Ciałem. Święto, które zostało ustanowione dość późno, bowiem w 1246 r. we francuskim Liege. 
Nasza ewangelikalna pobożność eucharystyczna nie zakłada kultu elementów chleba i wina. Ewangelia mówi, że Bóg jest Duchem i składamy Mu cześć w duchu. Żaden obiekt materialny, ani krzyż, ani chleb, ani wino nie mogą być przedmiotem kultu. Jednocześnie pochylając się nad jutrzejszym świętem, jest okazja do świętowania dziękowania Bogu za Boże Ciało, którym są wszyscy, którzy oddali swoje życie Chrystusowi i uczynili Go najważniejszą osobą w swoim życiu. Paweł apostoł nazywa chrześcijan Ciałem Chrystusa. Za wierzącymi pierwszych wieków, chcę powiedzieć tak: Jeżeli jako Kościół jesteśmy ciałem, to Duch Święty jest krwią w tym ciele. Tak więc życzę nam wszystkim, aby Duch Święty mógł swobodnie i jawnie funkcjonować w naszym życiu, aby był naszą siłą wprowadzającą nas w wielkie dzieła Boże. Tego życzę sobie i wszystkim świętującym i nie świętującym jutro.

Polecam posłuchać. Mamy, co świętować! 
https://soundcloud.com/fundacjaglosewangelii/festiwal-nadziei-glosy-z-murawy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz